Cena zubných implantátov

Zaujíma vás, koľko zaplatíte za vaše nové zuby? Cena zubných implantátov ROOTT záleží od konkrétnej klinickej situácie. Pre každého pacienta je totiž vhodné iné riešenie implantovaných titánových kolíkov, rôzna veľkosť nadstavby a aj samotnej trvalej zubnej náhrady. Na cenu samozrejme vplýva aj rozsah úkonov predchádzajúcich samotnej implantácií či uskutočnené CT vyšetrenia odhaľujúce prijatie zubného implantátu. Aj preto vám nedokážeme ponúknuť všeobecnú cenovú ponuku, ktorá by platila pre každého pacienta.

Ak máte aj vy záujem o moderné zubné implantáty ROOTT, oslovte nás. Všetky kontaktné informácie na ambulanciu v Bratislave nájdete na tejto stránke. Spoločne preberieme klinický stav vášho chrupu a určíme vám orientačnú sumu, ktorú za implantáty zaplatíte. Definitívnu cenu zubných implantátov vám však dokážeme povedať až po úvodných vyšetreniach pred procesom implantácie.