Aké požiadavky na zdravie pacienta kladú umelé zuby vo forme implantátov?

Implantáty Implantácia umelých zubov je zásahom do ľudského tela, ktoré musí byť na túto zmenu dostatočne pripravené. Ideálne je, ak sa ústna dutina a celý organizmus nachádzajú vo výbornom zdravotnom stave, čo vytvára hlavný predpoklad na prijatie a následnú bezproblémovú prítomnosť tejto zubnej náhrady. Umelý koreň vo forme titánového kolíka je zavádzaný priamo do čeľustnej kosti, s ktorou sa musí vo fáze regenerácie trvalo spojiť. Aj preto pacient pred samotným procesom implantácie podstupuje sériu vyšetrení, na základe ktorých musí spĺňať predpísané podmienky tak, aby mala táto forma rekonštrukcie chrupu svoj zmysel.

Ústna dutina v 100% stave

Základným vyšetrením pred implantáciou umelých zubov vo forme implantátov je kompletná prehliadka ústnej dutiny. Tá musí byť na zákrok pripravená tak, aby bola v 100% vitálnom stave. Akékoľvek zistené kazy či zápalové ložiská musia byť najskôr odstránené, resp. vyliečené. Obrovskú prekážku však predstavuje parodontitída, pri ktorej je implantácia prakticky nemožná.

Umelé zuby a ústna hygiena pacienta

Veľká dôležitosť je kladená na poctivú ústnu hygienu. Ak zubný lekár zistí, že je zanedbaná, existuje veľká pravdepodobnosť, že sa pacient o ňu nebude dostatočne starať ani po zavedení implantátu. A to je z hľadiska jeho prijatia a následnej životnosti veľmi rizikové. Implantáty sa z dôvodu problémov s ústnou hygienou neodporúčajú ani silným fajčiarom, alkoholikom či ľuďom závislým na drogách.

Implantáty ROOT prinášajú riešenie aj v prípade atrofie čeľustnej kosti

Okrem rutinnej prehliadky každý pacient so záujmom o umelé zuby absolvuje aj vyšetrenie röntgenom. To okrem iného odhalí aj veľmi dôležitý stav kostného tkaniva. Implantáty je zväčša možné vpraviť len do zdravej a pevnej čeľustnej kosti s dostatočne hustým tkanivom. Implantáty ROOT však prinášajú riešenie aj pre pacientov s výraznou atrofiou kostného tkaniva, a to vo forme Bazálnych implantátov.

Riziko predstavujú viaceré systémové ochorenia

Na proces implantácie nevplýva len stav ústnej dutiny, ale aj prípadné systémové ochorenia. Výrazné riziko predstavujú choroby krvi, pečene, cukrovka, osteoporóza či ochorenia imunitného systému, ktoré môžu výrazne narušiť fázu regenerácie kosti a ukotvenia zubného implantátu. Je na posúdení samotného zubného lekára, či pacientovi na základe jeho zdravotného stavu umelé zuby vo forme implantátov odporučí, alebo nie. Pokiaľ máte záujem kontaktujte nás v Bratislave.